Thursday, September 4, 2014

CARA PEMBACAAN QURAN

Assalamualaikum.

Cara memahami Al Quran dan apa yang sepatutnya dipraktikkan.

            Dialah yang menurunkan Al Kitab ( Al Quran ) kepada kamu. Diantara ( isi )nya ada ayat ayat yang muhkamaat, itulah pokok pokok isi Al Quran dan yang lain ( ayat ayat ) mutasyaabihaat. Adapun orang orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang orang yang mendalam ilmunya berkata: " Kami beriman kepada ayat ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan Kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran ( daripadanya ) melainkan orang orang yang berakal.

                                                                                                       ( Ali Imran 3 : 7 )

Pastikan dulu apa yang sepatutnya kita lakukan untuk melaksanakan Al Quran. Dan apa yang dicadangkan oleh Allah sendiri dalam ayat seterusnya.

             Dan janganlah kamu mengikuti  apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.

                                                                                                     ( Al Israa 17 : 36 )

Wasalam.

No comments:

Post a Comment