Thursday, September 4, 2014

PROSES KEHIDUPAN

Assalamualaikum.

Memahami kelangsungan hidup mengikut acuan serta kehendak Allah.

          Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan  yang berhak disembah ) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

                                                                                           ( Ali Imran 3 : 6 )

Maksud dari ayat tersebut adalah apa saja yang hendak kita buat diatas muka bumi hendaklah mengikut kehendak Allah. Kelahiran kita diatas muka bumi ini pun mengikut kehendaknya. Rupa bentuk kita pun mengikut kehendaknya. Begitu juga makhluk  ciptaannya yang lain, semuanya mengikut kehendaknya.

          Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

                                                                                            ( An Nahl 16 : 78 )

Marilah kita mulai memehami apa sahaja kehendak Allah dalam kita menjalani kehidupan dimuka bumi ini.

Wasallam.

No comments:

Post a Comment