Monday, April 16, 2012

PIDATO AMANAT

assalamualaikum

Sebelum menyelesaikan ibadah haji , Rasulullah saw telah mengucapkan sebuah pidato amanat yang amat bernilai dihadapan kaum muslimin di bukit Arafah pada tanggal 8 zulhijah 10 hijrah bersamaan dengan 7 march 632 masihi. setelah selesai mengerjakan ibadah Haji, Nabi Muhammad saw pun kembali ke Madinah.

Kira kira 3 bulan sesudah mengerjakan Haji Wada' itu , Nabi Muhammad saw pun menderita demam beberapa hari , sehingga tidak dapat untuk mengimamkan shalat jemaah. Maka disuruhnya lah Abu Bakar menggantikan beliau menjadi Imam.

Pada tanggal ke 12 Rabiul awaltahun ke 11 Hijriah bertepatan dengan 8 jun 632 Masihi, Nabi Muhammad saw telah kembali ke hadrat ALLAH swt dalam usia 63 tahun. 23 tahun lamanya, sejak beliau diangkat menjadi Rasul ALLAH swt, berjuang tak mengenal lelah dan derita untuk menegakkan agama ALLAH swt agama Islam.

Nabi Muhammad saw pun wafat. Beliau telah meninggalkan umatnya, tak ada harta benda yang ditinggalkan yang berarti untuk diwariskan kepada anak dan isterinya. Tetapi beliau meninggalkan dua buah pusaka yang diwariskannya kepada kepada seluruh umatnya ..

Sabda baginda yang bermaksud..

            Ku tinggalkan untuk kamu dua perkara ( pusaka ), taklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu masih berpegang kepada keduanya, iaitu KitabAllah dan Sunnah Rasulnya

Sejauh mana kita mengikuti Amanat yang di tinggalkan dalam kehidupan hari ini......

wasallam

No comments:

Post a Comment