Friday, September 9, 2011

Apakah dia Ibadah yang dituntut..

Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (QS 51 : 56)
dimanakah bangsa Jin ini tinggal .? dan mengapakah bangsa Jin dikaitkan dengan bangsa Manusia yang diciptakan untuk Ibadah. Sedangkan kita tak dapat melihat bangsa Jin yang dikatakan ghaib itu dan bagaimana kita tahu ianya diciptakan untuk ibadah. Apakah bentuk Ibadah kaum Jin ini.


Namun untuk menolak fakta Quran ini juga menjadi satu kesalahan yang membawa kekafiran. Mungkin kah bangsa Jin ini seiring dengan bangsa Malaikat pula. ?

No comments:

Post a Comment